A romániai magyar egyházak egyházszervezeti adatbázisa

Utolsó módosítás: 2019.05.14.

Az adatbázis a Romániai Magyar Református Egyház, a Gyulafehérvári Római Katolikus Főegyházmegye, a Nagyváradi és Szatmári Római Katolikus Egyházmegyék, az Erdélyi Unitárius Egyház, valamint a Romániai Magyar Baptista Gyülekezetek Szövetsége egyházközségeit tartalmazza.

Az adatok forrása:

Romániai Magyar Református Egyház, Erdélyi Egyházkerület: az egyházkerület 2018. évi egyházi statisztikája

Romániai Magyar Református Egyház, Királyhágómelléki Egyházkerület: az egyházkerület 2019 januárjában online elérhető címtára

Gyulafehérvári Római Katolikus Főegyházmegye: a főegyházmegye 2018 novemberében lezárt sematizmusa

Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye: az egyházmegye levéltára által 2018 márciusában szolgáltatott adatok, kiegészítve az egyházmegye online elérhető címtárában szereplő adatokkal

Szatmári Római Katolikus Egyházmegye: az egyházmegye online címtára (2018 január)

Erdélyi Unitárius Egyház: az egyház címtára

Romániai Magyar Baptista Gyülekezetek Szövetsége: a szövetség online elérhető címjegyzéke (2018 december)


Az adatbázis az egyes közigazgatási egységekben található egyházközségeket, azok típusát, valamint elérhetőségét tartalmazza. Az egyházközségek típusát illetően megtartottuk az egyes egyházak által használt kategóriákat.

Önállóan működő egyházközségek esetében (anyaegyházak, plébániák, központi gyülekezetek) az adatbázis ezek postacímét és telefonszámát tartalmazza. Beosztott státusú egyházközségek esetében azon egyházközséget tüntettük fel, amely ezek ellátását biztosítja.