A romániai magyar nyelvű (BA alapfokú egyetemi képzést nyújtó) felsőoktatás intézményrendszere. Helyzetkép 2018

Utolsó módosítás: 2019.03.06.

A felsőfokú oktatási intézményrendszer tulajdonjogi és szervezeti háttér szempontjából

2018/19-es tanév elején a romániai magyar nyelvű felsőoktatás a következő felsőoktatási intézményi kereteken belül zajlott

Állami egyetemek

  • Babes-Bolyai Tudományegyetem
  • Marosvásárhelyi Orvosi, Gyógyszerészeti, Tudomány- és Technológiai Egyetem
  • Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem
  • Bukaresti Tudományegyetem

Magán/alapítványi magyar tannyelvű egyetemek

  • Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem
  • Partiumi Keresztény Egyetem

Felekezeti felsőfokú teológiai intézet

  • Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet

Magyarországi egyetemekről kihelyezett, Romániában működő oktatási helyszínek

  • MÜTF Oktatási Központ
  • Marosvásárhelyi Református Kántor - Tanítóképző Főiskola

Szervezetileg elkülönülő, önálló (BA szintű) magyar nyelvű oktatási programot szolgáltató alegységek

Egy adott felsőoktatási intézmény statútuma által meghatározott, elemi szintűnek tekinthető, magyar nyelvű oktatási programokat működtető szervezeti alegységet önálló (BA szintű) magyar nyelű oktatási programot szolgáltató alegységeként definiáltuk (lásd a módszertani leírást!)

A meghatározásnak megfelelően, összesen 68 romániai magyar nyelvű oktatási programot szolgáltató alegységet különítettünk el.

Állami egyetemek
Babes-Bolyai Tudományegyetem 34
Marosvásárhelyi Orvosi, Gyógyszerészeti, Tudomány- és Technológiai Egyetem 1
Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem 11
Bukaresti Tudományegyetem 1

 

Magán/alapítványi magyar tannyelvű egyetemek
Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem 17
Partiumi Keresztény Egyetem 4
Felekezeti felsőfokú teológiai intézet
Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet 3
Magyarországi egyetemekről kihelyezett, Romániában működő oktatási helyszínek
MÜTF Oktatási Központ 4
Marosvásárhelyi Református Kántor - Tanítóképző Főiskola 1

 

A 68 oktatási programot szolgáltató alegységből 1 Bukarestben és a többi 10 különböző erdélyi városban lokalizálható: 32 Kolozsváron, 12 Marosvásárhelyen található.

Magyar nyelvű (BA szintű) oktatási programok

A 68 romániai magyar nyelvű oktatási programot szolgáltató alegysége összesen 132 elkülönülő magyar nyelvű BA képzési programot szolgáltat. Fontos kihangsúlyozni, hogy ez nem azt jelenti azt, hogy ugyanennyi, különböző profilú BA szakosodás működik. Például, több oktatási helyszínen (a meghatározás szerint több elkülönülő oktatási programot szolgáltató alegység által szervezve) működik magyar nyelvű tanító- és óvónőképző.

Állami egyetemek
Babes-Bolyai Tudományegyetem 63
Marosvásárhelyi Orvosi, Gyógyszerészeti, Tudomány- és Technológiai Egyetem 10
Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem 7
Bukaresti Tudományegyetem 1
Magán/alapítványi magyar tannyelvű egyetemek
Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem 29
Partiumi Keresztény Egyetem 12
Felekezeti felsőfokú teológiai intézet
Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet 3
Magyarországi egyetemekről kihelyezett, Romániában működő oktatási helyszínek
MÜTF Oktatási Központ 4
Marosvásárhelyi Református Kántor - Tanítóképző Főiskola 3

 

A 132 elkülönülő magyar nyelvű BA képzési programból 81 a Román állam által finanszírozott egyetemeken működik, 3 felekezeti fenntartású felsőoktatási intézmény keretén belül, 7 Magyarországról kihelyezett tagozatként. 41 képzési program romániai magánegyetem keretén, vagyis a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem illetve a Partiumi Keresztény Egyetem keretén belül, vagyis magyar állami finanszírozású, alapítványi háttérrel.


1 A Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem Magyar Művészeti Karán belül, az egyetemi statútum szerint, két intézeti alegység működik. Ám mivel az elemzés jelenlegi stádiumában nem tudtuk elkülöníteni, hogy a 7 magyar nyelvű alapképzést melyik alegység szolgáltatja, egy regisztrációs egységként határoztuk meg.