A romániai magyar felsőfokú oktatási intézményrendszer. Módszertani megjegyzések.

Utolsó módosítás: 2019.01.08.

Magyar nyelvű felsőoktatási intézettípusok

A Románia területén működő magyar nyelvű felsőfokú/egyetemi szintű oktatás alapvetően négy szervezeti keretben és ezen belül több elkülönülő intézményes alegység szintjén zajlik:

 1. Állami egyetemek
  1. Tannyelvi alapon elkülönülő, magyar karok
  2. Tannyelvi alapon elkülönülő, magyar intézetek/tanszékek
  3. Egyetemi, kari szintű vagy intézeti magyar tagozatok (ide soroljuk azokat a kihelyezett tagozatokat is, ahol csak magyar nyelvű oktatás zajlik)
  4. Kihelyezett tagozatok, amelyek szakmai szempontból kapcsolódhatnak valamelyik fentebbi alegységhez, de a kihelyezett tagozatok egyfajta szervezeti alegységként is működnek.
 2. Magán/alapítványi magyar tannyelvű egyetemek
  1. Többnyire területi szempontok szerint elkülönülő karok
  2. Oktatási programokat szervező intézeti alegységek, tanszékek/intézetek
 3. Egyházi, lelkipásztorképző felsőfokú intézet
 4. Magyarországi egyetemekről kihelyezett, Romániában működő oktatási helyszínek

Elemzési alegység: intézet és program

A változatos szervezeti, intézményes keretek megnehezítik a felsőoktatási intézményes elemzési alegységek elkülönítését. Az elemzés és regisztráció szempontjából azt az elkülönülő szervezeti szintet tekintjük elemzési alegységnek, amely

 • egy nagyobb (egyetemi szintű) szervezeti kereten belül, annak a statútum szerint elkülönülő alegységként (kar, intézet, tagozat, stb.) határoztak meg
 • legalább egy, magyar nyelvű, BA / BSc, egyetemi alapképzési programot szervez

Vagyis az elemzési/regisztrációs egység az adott felsőoktatási intézmény statútuma által meghatározott, elemi szintűnek tekinthető, magyar nyelvű oktatási programokat működtető szervezeti alegység.

Például a bukaresti egyetem, Hungarológia, Zsidó és Roma Tanulmányok Intézete keretén belül működő, egy, hungarológia (magyar főszak) képzést biztosító tanszékcsoportot tagozatként értelmezzük.

A Babeș-Bolyai Egyetem Szatmárnémetiben működő kihelyezett Közigazgatási Intézetét, amely magyar nyelvű közigazgatási alapképzést szervez tagozatként határoztuk meg.

A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, csíkszeredai karának a Biomérnöki Tanszékét magyar nyelvű intézetként értelmeztük, amely két, magyar nyelvű alapképzést biztosít.

A Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem Magyar Művészeti Karán belül, az egyetemi statútum szerint, két intézeti alegység működik. Ám mivel az elemzés jelenlegi stádiumában nem tudtuk elkülöníteni, hogy a 7 magyar nyelvű alapképzést melyik alegység szolgáltatja, egy regisztrációs egységként határoztuk meg.

Adatforrások, dokummentáció

Az elemzéshez, regisztrációhoz szükséges adatok, a magyar nyelvű felsőoktatást oktatást szervező intézetek hivatalos honlapján nyilvánosságra hozott információira alapoznak. Esetenként intézményvezetőkkel tisztáztuk, pontosítottuk adott képzési programok, szervezeti alegységek konkrét helyzetét.

Az adatok a 2018/2019-es tanév szervezeti helyzetére, a programok esetében, az erre a tanévre meghirdettet magyar nyelvű képzési programokra vonatkoznak. Nem állat módunkban leellenőrizni, hogy azok a programok ténylegesen beindultak vagy sem a jelzett tanév során. Hivatalos meghirdetésük viszont azt jelzi, hogy ideiglenes működési engedéllyel vagy akkreditációval rendelkező alapképzési programokról van szó. Tehát a 2018/2019-es tanév eleji konkrét érdeklődéstől függetlenül, az adott intézmények jogosultak, tehát törvényileg (és intézményileg képesek) voltak a programok megszervezésére.

Programfelelős

További részletekért, kiegészítésekért, frissítésekért vegye fel a kapcsolatot a Nemzeti Kisebbségkutató Intézet témafelelősével
email: centru.doc@ispmn.gov.ro
Telefon: 0-364-116 261