Rólunk


A Romániai Magyar Intézménytár célja mindazon intézmények, szervezetek, programok, közösségi színterek közigazgatási egységek szintjén történő felleltározása, amelyek hozzájárulnak a romániai magyarság identitásának megnyilvánításához és újratermeléséhez. A program előzményeiként, az elmúlt évtizedekben készültek bizonyos intézményi kategóriák (kultúra, oktatás, média, illetve jól behatárolható jogi hátterű szervezetek - egyesületek és alapítványok) összeírását megcélzó adatbázisok.

A Romániai Magyar Intézménytár az intézményrendszer fogalmát kiterjeszti minden szervezeti formára (közjogi és civil, egyházi, politikai szervezetek) illetve, valamennyi - az etnikai identitás reprodukciója szempontjából releváns területre. Tehát, a kultúra, oktatás, média klasszikus színterein kívül felleltározza a közösségszervezés (politikai pártok, önkormányzatok és vallási szervezetek), szociális gondozás, sport- és szabadidős tevékenységek, más közösségi szolgáltatások (közösségi gonodzási intézményektől a tűzoltó egyesületek stb.) területein tevékenykedő szervezeteket, programokat, közösségi színtereket.

A romániai magyarság intézményrendszerének átfogó leltára és folyamatosan frissített megjelenítése hiánypótló, nemcsak a különböző szak- és közpolitikai döntéshozók számára, de alapul szolgálhat a szélesebb közönség számára is értelmezhető és hasznos tematikus felületek fejlesztésére.

Vezető munkatársak: Horváth István, Veres Ilka, Duduj Szilvia

Külső munkatársak: Bogdán Andrea, Bokor Zsuzsa, Dániel Botond, Jakab Albert Zsolt, Könczey Csongor, Kiss Ágnes, Mohácsek Magdolna, Virginás Péter.

A "magyar nyelvű vallási szolgáltatásban részesülő egyházköszégek, gyülekezetek, leányegyházak" adatbázis a kolozsvári Valláskutató Intézettel együttműködésben készült.

A Romániai Nemzeti Kisebbségek program a Nemzeti Kisebbségkutató Intézet régebbi kezdeményezésének folytatása. A jelenlegi újragondolást a Romániai Magyar Demokrata Szövetség kezdeményezésére történt. Az Iskola Alapítvány és a kolozsvári Nemzeti Kisebbségkutató Intézet együttműködésével, a Bethlen Gábor Alap támogatásával.