A romániai magyar nyelvű média. Módszertani megjegyzések.

Utolsó módosítás: 2019.01.08.

A romániai magyar médiákínálatot összesítő adatbázis azzal a céllal lett létrehozva, hogy elsősorban számbeli és érvényes adatok vonatkozásában szolgáltasson reprezentatív képet az elmúlt két évben (2017-2018), illetve kurrens módon megjelenő magyar nyelvű sajtótermékekről.

Az adatbázis vonatkozási köre

A média sokfélesége a jelen társadalmi feltételrendszerben azt jelenti, hogy a tartalom-gyártás vagy –előállítás lehetőségei széles körben elérhetővé váltak. Ezt szem előtt tartva ugyan, a jelen adatbázis megtervezésében a tömegkommunikációs módozatokban és -célokkal előállított, és ugyanakkor eredeti tartalmakat készítő, illetve sugárzó médiumokra összpontosítottunk (még akkor is, ha nagymértékű átfedés azonosítható abban, hogy az előbbiek a magánszemélyekhez, vagy akár egyéb profilú szervezetekhez hasonló módon aknázzák ki a közösségi média-felületeket). Ebben az értelemben a média címszó az online identitással is rendelkező, de a hagyományos sajtó információközlési modelljére támaszkodó elemekre vonatkoztatott.

Ezért, egyfelől, a professzionális, újságírói szempontokat figyelembevéve előállított és sugárzott magyar nyelvű médiatartalmak a hagyományos értelemben vett (úgymint a nyomtatott- és audiovizuális-) médiát érintik elsősorban.

Másfelől, szem előtt tartva a magyar nyelven való sajtó-jellegű tömegtájékoztatást mint a kutatásnak, adatgyűjésnek általános irányt meghatározó feltételt, figyelemmel követtük a magyarlakta területeken előállított és a magyar közösséget érintő információkat sugárzó, illetve megjelenítő médiumokat is: ezért úgy a kisebb települések, mint a szórványvidékek eseményeiről értesítő médiumok is bekerültek az adatbázisba.

Megjegyzésként említjük azt, hogy a nyomtatott sajtótermékek online felületeken való párhuzamos megjelenései nincsenek külön kiemelve, hiszen nagyobbrészt megegyeznek a nyomtatott újságtartalmakkal.

Az adatok forrásai és aktualitása

A jelen adatgyűjtés történeti előzményeit egy majd tíz éve, 2008-2009-ben elvégzett hasonló saját kutatás adatai képezik, de egyéb adatbázisok (Jakabbffy Elemér Alapítvány erdélyi hírlap-katalógusa), illetve az azóta eltelt időszakban a romániai magyar médiatermékeket különböző szempontok alapján megjelenítő adatbázis-jellegű közlések egyaránt figyelembe lettek véve –úgymint MÚRE-tagság, vagy a Communitas Alapítvány által megítélt sajtótámogatásban részesülő médiumok, míg a hangzó média és a televízió esetében az Országos Audiovizuális Tanács (CNA) által kibocsájtott, illetve az idei évben érvényben levő műsorszórási engedélyezesek).

Az adatok összegyűjtése 2018 második felében történt, az adatbázisban megjelenő tételek a 2018. őszén online fellelhető adatokat tartalmazzák.

Programfelelős

További részletek
Virginás Péter
peter.virginas@gmail.com
0364116261