Az erdélyi szociális, támogatói, gondozói szolgáltatást végző szervezetek összefoglaló leírása

Utolsó módosítás: 2019.03.26.

A szociális tevékenységű szervezetek adatbázisába 461 szervezet került be. A szervezetek közel kétharmada (63,34%) egyesületi, további 28,2%-a alapítványi formában működik. A fennmaradó néhány százalék más jogi formában, esetleg jogi forma nélkül egy más átfogó szervezet (például vallási közösség, gyülekezet) keretein belül. Itt szükséges kihangsúlyozni, hogy a leltárunkba mindenekelőtt az önálló jogi személyiséggel rendelkező szervezetek kerültek be. Vagyis hiányoznak azok a szervezetként vagy állandósult programként működő, de önálló jogi személyiséggel nem rendelkeznek. Ilyenek például egyes egyházi szerveztek keretein belül működő nőegyletek vagy más jótékonysági, gondozási tevékenységet végző állandó vagy alkalmilag, de bizonyos rendszerességgel tevékenykedő csoportok. Habár helyi szinten az ezek által a csoportok által végzet tevékenységnek a szerepe fontos lehet, az adatgyűjtés jellege nem tette lehetővé a felleltározásukat.

A szervezetek többsége (68,6%) közösségi hátterű (a közösség tagjai által alapított, fenntartott szervezet), az egyházi hátterű szervezetek (17,77%) között elsősorban római katolikusokat és reformátusokat találtunk (24-25 szervezetet), de ugyanígy unitárius és baptista szervezetek is előfordulnak. Jelentős még a vegyesen világi és egyházi alapítású-fenntartású szervezetek aránya is (11,16%), és csupán néhány olyan szervezet szerepel az adatbázisban, amely valamely állami szociális intézmény mellett működik, önkormányzati alapítású szervezetek vagy magánalapítványok.


A szociális tevékenységek jelleg: folyamatos professzioanlizált szolgáltatoktóktól az alkalmi szereplőkig

A szociális háló változatosságára jellemző, hogy egyaránt megtalálhatók benne olyan szervezetek, amelyek folyamatosan, professzionális szociális szolgáltatásokat biztosítanak, de olyanok is, amelyek időszakosan, vagy alkalmi jelleggel végeznek valamilyen szociális tevékenységet, legyen szó adományosztásról, valamilyen rendezvényről, vagy foglalkozások szervezéséről. Az adatbázisban szereplő szervezetek 17,71% rendelkezik az állam által akkreditált szociális szolgáltatással, további 49,86% pedig valamilyen folyamatos jellegű szociális szolgáltatást, programot működtet A szervezetek további egyharmada pedig ritkábban, azaz időszakosan (14,99%) vagy alkalmi jelleggel (17,44%) szervez szociális jellegű programokat. A szervezeteknek természetesen nem csak szociális jellegű tevékenységeik vannak. Azon szervezetek között, amelyek más területen is aktívak a legtöbben oktatási, kulturális, vallási, illetve egészségügyi jellegű tevékenységet folytatnak.


Területi lefedettség és szolgáltatási térség

A szervezetek 70,7%-a a három székelyföldi megyében van a székhelye, további ötödének a partiumi valamint Kolozs és Szilágy megyékben. A szervezetek közel negyven százalékáról tudtuk egyértelműen megállapítani, hogy milyen területi hatáskörrel rendelkezik. A szervezetek fele helyi és kistérségi szinten fejti ki tevékenységét, további 28,65%-a legalább megyei vagy több megyét magába foglaló térségi szinten tevékenykedik, és jelentős számban és arányban (19,1%) találtunk olyan szervezeteket is, amelyek egész Erdélyben, Romániában vagy akár nemzetközi szinten is aktívak.