Brukenthal Könyvtár - Nagyszeben

Utolsó módosítás: 2019.05.28.
A könyvtár román megnevezése
Biblioteca Brukenthal

Működtető
Brukenthal Múzeum

Könyvtárfelelős
Constantin Ittu

Postai cím
Palatul Brukenthal, Piața Mare, nr. 4

Telefonszám
0269217699; 0369101780