Gróf Majláth Gusztáv Károly Római Katolikus Teológiai Líceum - Gyulafehérvár

Utolsó módosítás: 2019.06.06.
Oktatási intézmény neve románul
Liceul Teologic Romano-Catolic "Grof Majlath Gusztav Karoly" Alba Iulia

Intézménytípus/szakirány
teológiai szak

Oktatási intézmény tannyelvi jellege
magyar

Település neve magyarul
Gyulafehérvár

Cím: utca, házszám, irányítószám
Păcii, nr. 4, 510009

Telefon
0258819869

Fax
0258819869